OVERCOME evil with GOOD! We can do all things through CHRIST!

Sa bawat araw na ating lalakaran alam natin na tayo ay may SAPAT na kakayanan upang Daigin ng mabuti ang anumang masama na balak ng kaaway. Sapagkat Kung ang demonyo ay LAGING handa na gumawa ng masama ang Diyos ay LAGING may nakalaan na kabutihan sa atin para Ito ay ating gawin at Daigin ang anumang gawang masama sa ating Buhay. Walang masamang araw na Ginawa ng Diyos.

Everyday we have the power to overcome evil with good. If the devil has plan to do evil things in our life. God is there for us, to be able for us to overcome evil and turn in to good all of his plan. God did not created a bad day

 

TANDAAN: DAIGIN ng mabuti ang masama at WAG DAIGIN ng masama ang mabuti. Sapagkat Lahat ay magagawa natin sa pamamagitan ni Kristo na syang magpapalakas sa atin. Lahat ng araw ay mabuti at walang masamang araw na Ginawa ng Diyos.

 

REMEMBER: OVERCOME evil with GOOD! We can do all things through CHRIST!

 

 

Do not be overcome by the devil, but overcome evil with good.

 

– Romans 12:21

 

I can do all things through CHRIST who strengthen me.

 

– Philippians 4:13

#maghariangkabutihan

#daiginangkasamaan

#letthegoodthingsreign

#overcomeevilwithgood

#usapangkristiyano

#christiantalk